QI Kapsule

Neo QI – KAPSULA ZDRAVLJA je multifunkcionalni uređaj koji kombinacijom:

  • infrared saune
  • parne aroma saune
  • hidroterapijom
  • vibromasažom
  • Vichi tuševima
  • svetlosnom hromoterapijom
  • muziko terapijom

pruža energetski tretman koji eliminiše mišićnu i vaskularnu napetost i uspostavlja tok Qi energije. Namenjena je za jednu osobu. Klijent ima mogućnost izbora 11 različitih programa.